Προσφορά σε υαλότουβλο σύννεφο Κίνας από 1,39€ - Προσφορά σε υαλότουβλο σύννεφο Ισπανίας από 1,49€

Παράθυρα υαλότουβλων

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
       
Μεταλλικό πλαίσιο από γαλβανισμένη λαμαρίνα, με ηλεκτροστατική βαφή σε χρώμα λευκό.
Τοποθετείται είτε ανάμεσα σε άλλα υαλότουβλα είτε μόνο του απ' ευθείας σε οικοδομικό άνοιγμα.
       
Μεταλλικό πλάισιο για ένα υαλότουβλο 19x19x8 cm οποιουδήποτε τύπου Μεταλλικό πλάισιο για ένα υαλότουβλο 19x19x8 cm οποιουδήποτε τύπου.
Οι εξωτερικές του διαστάσεις είναι 22x24cm.
Κωδικός 9001
28,00€  
       
Μεταλλικό πλάισιο για δύο υαλότουβλα Μεταλλικό πλάισιο για δύο υαλότουβλα 19x19x8 cm οποιουδήποτε τύπου.
Οι εξωτερικές του διαστάσεις είναι 22x44cm.
Κωδικός 9002
35,00€  
       
Μεταλλικό πλάισιο για τέσσερα υαλότουβλα 19x19x8 cm

Μεταλλικό πλάισιο για τέσσερα υαλότουβλα 19x19x8 cm οποιουδήποτε τύπου.
Οι εξωτερικές του διαστάσεις είναι 42x44cm.
Κωδικός 9003

53,00€  
       
Μεταλλικό πλάισιο για ένα υαλότουβλο 24x24x8 cm

Μεταλλικό πλάισιο για ένα υαλότουβλο 24x24x8 cm οποιουδήποτε τύπου.
Οι εξωτερικές του διαστάσεις είναι 27x29 cm.
Κωδικός 9004

32,00€  
       
Μεταλλικό πλάισιο για δύο υαλότουβλα 24x24x8 cm

Μεταλλικό πλάισιο για δύο υαλότουβλα 24x24x8 cm οποιουδήποτε τύπου.
Οι εξωτερικές του διαστάσεις είναι 27x54 cm.
Κωδικός 9005

42,00€  
       
Μεταλλικό πλάισιο για τέσσερα υαλότουβλα 24x24x8 cm

Μεταλλικό πλάισιο για τέσσερα υαλότουβλα 24x24x8 cm οποιουδήποτε τύπου.
Οι εξωτερικές του διαστάσεις είναι 52x53 cm.
Κωδικός 9006

65,00€  
       
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
       
Πλαστικά παράθυρα από βινύλιο με σίτα
 
Ετοιμο πλαστικό παράθυρο διάστασης 18.9x18.9cm με διπλό τζάμι και σίτα

Ετοιμο πλαστικό παράθυρο διάστασης 18.9x18.9cm με διπλό τζάμι και σίτα
Τοποθετείται στη θέση 1 υαλότουβλου 19x19cm
Κωδικός 9007

37,00€  
       
Ετοιμο πλαστικό παράθυρο διάστασης 18.9x38.4cm με διπλό τζάμι και σίτα

Ετοιμο πλαστικό παράθυρο διάστασης 18.9x38.4cm με διπλό τζάμι και σίτα
Τοποθετείται καθέτως στη θέση 2 υαλότουβλων 19x19cm
Κωδικός 9008

43,00€  
       
Ετοιμο πλαστικό παράθυρο διάστασης 38.4x18.9cm με διπλό τζάμι και σίτα

Ετοιμο πλαστικό παράθυρο διάστασης 38.4x18.9cm με διπλό τζάμι και σίτα
Τοποθετείται οριζοντίως ή καθέτως στη θέση 2 υαλότουβλων 19x19cm
Κωδικός 9009

43,00€  
       
Ετοιμο πλαστικό παράθυρο διάστασης 57.9x18.9cm με διπλό τζάμι και σίτα

Ετοιμο πλαστικό παράθυρο διάστασης 57.9x18.9cm με διπλό τζάμι και σίτα
Τοποθετείται οριζοντίως ή καθέτως στη θέση 3 υαλότουβλων 19x19cm
Κωδικός 9010

48,00€  
       
Ετοιμο πλαστικό παράθυρο διάστασης 38.4x38.4cm με διπλό τζάμι και σίτα

Ετοιμο πλαστικό παράθυρο διάστασης 38.4x38.4cm με διπλό τζάμι και σίτα
Τοποθετείται οριζοντίως ή καθέτως στη θέση 4 υαλότουβλων 19x19cm
Κωδικός 9011

68,00€   
       
Ετοιμο πλαστικό παράθυρο διάστασης 23.9x23.9cm με διπλό τζάμι και σίτα

Ετοιμο πλαστικό παράθυρο διάστασης 23.9x23.9cm με διπλό τζάμι και σίτα
Τοποθετείται οριζοντίως ή καθέτως στη θέση 1 υαλότουβλου 23.9x23.9cm
Κωδικός 9012

40,00€   
       
Ετοιμο πλαστικό παράθυρο διάστασης 48.4x23.9cm με διπλό τζάμι και σίτα

Ετοιμο πλαστικό παράθυρο διάστασης 48.4x23.9cm με διπλό τζάμι και σίτα
Τοποθετείται οριζοντίως ή καθέτως στη θέση 2 υαλότουβλων 24x24cm
Κωδικός 9013

48,00€   
       
Ετοιμο πλαστικό παράθυρο διάστασης 48.4x48.4cm με διπλό τζάμι και σίτα

Ετοιμο πλαστικό παράθυρο διάστασης 48.4x48.4cm με διπλό τζάμι και σίτα
Τοποθετείται οριζοντίως ή καθέτως στη θέση 4 υαλότουβλων 24x24cm
Κωδικός 9014

81,00€   
       
Ετοιμο πλαστικό παράθυρο διάστασης 57.9x38.4cm με διπλό τζάμι και σίτα

Ετοιμο πλαστικό παράθυρο διάστασης 57.9x38.4cm με διπλό τζάμι και σίτα
Τοποθετείται οριζοντίως ή καθέτως στη θέση 6 υαλότουβλων 19x19cm
Κωδικός 9015

82,00€   
       
Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
Αποστολή σε όλη την Ελλάδα